• 30 jaar ervaring
 • Maatwerk
 • Eerlijk en deskundig advies
 • No-nonsense aanpak
 • Korte lijnen
 • Binnen 1 dag mogelijk

Warmtescan

Warmtescan

Warmtefoto’s of warmtescans worden steeds vaker gebruikt om te zien waar warmte weglekt uit onze huizen. Maar zulke warmtebeelden van gevels en daken kunnen sterk in detail verschillen.

Er zijn grofweg twee soorten warmtebeelden: de quick scan en de uitgebreide warmtebeeld-rapportage. Quick scans geven een beeldende eerste indruk van onnodig energieverlies in een huis. Zo word je aan het denken gezet over de energiezuinigheid van je woning.

De uitgebreide warmtebeeld-rapportage geeft een gedetailleerder beeld van de kwaliteit van de isolatie van een huis. Dit gaat vaak samen met een maatwerkadvies energiebesparing (voorheen EPA).

Keuringen

Bouwkundige keuring

Meeloopkeuring

Verkoopkeuring

Vochtinspectie

Opleverings keuring

Keuring inbraakpreventie

Keuringen

Voor een goed warmtebeeld moet er minstens 10 graden verschil zijn tussen binnen- en buitentemperatuur. En er mag geen verstoring door zonnestralen of neerslag zijn. ’s Winters vroeg in de ochtend of bij bewolking zijn de omstandigheden daarom het beste.

Laat een warmtescan uitvoeren en interpreteren door een professional. Die weet onder meer hoe je moet corrigeren voor verschillende eigenschappen van bouwmaterialen.

Op een warmtescan kan je zien of op plaatsen isolatie ontbreekt, of er naden en kieren zijn en of er koudebruggen zijn. Als je een warmtebeeld laat maken, kan je het beste ventilatierooster sluiten, de gordijnen openen en het hele huis 24 uur voorafgaand aan de scan minimaal op kamertemperatuur verwarmen zodat eventuele warmtelekken goed zichtbaar zijn op de warmtescan. Door in de buurt of straat gezamenlijk een warmtescan te bestellen zijn er per woning forse kortingen mogelijk. Bovendien is het extra interessant om een warmtebeeld van jouw huis te vergelijken met dat van je buurman, als precies bekend is welke isolatie in het huis van de buren aanwezig is.

Projecten

Waarom een warmtebeeld?

Een warmtescan geeft aan waar warmte uit de woning verloren gaat en waar het zinvol is om extra isolatie aan te brengen. Isolatie maakt je huis aangenamer, maar ook gezonder: gebrekkige isolatie (koudebruggen) kan zorgen voor vochtvorming en schimmel in muren en houtrot in vloeren en daken.

Met een warmtebeeldcamera kunnen de volgende gebreken worden opgespoord:

 • Ontbrekende isolatie
 • Natte of uitgezakte isolatie
 • Koudebruggen (in de isolatie)
 • Kieren, naden en gaten (nauwkeuriger in combinatie met een blowerdoortest)
 • Luchtdichtheid van de woning (alleen in combinatie met een blowerdoortest)
 • Bouwgebreken
 • Onjuiste detaillering
 • Lekkages

Slechte isolatie kan in een woning van gemiddelde omvang jaarlijks zo’n € 1.000 aan stookkosten schelen. Dit staat gelijk aan ongeveer tien procent van de totale klimaatbelasting van een gemiddeld huishouden. Wonen in een slecht geïsoleerd, tochtig huis is bovendien onprettig: het voelt er altijd koud aan.

Nuwolt BA
Nuwolt BA
Nuwolt Ba
Nuwolt Ba

Warmtebeeld voor wie?

 • Een quick scan kan voor iedereen interessant zijn als eerste indruk van onnodig warmteverlies uit een woning.
 • Een uitgebreide warmtebeeld-rapportage kan voor een renovatie waardevolle informatie geven over de locatie van warmtelekken en de mogelijkheden voor betere isolatie, vooral als de geschiedenis van een woning niet volledig bekend is of als je je afvraagt of oudere isolatiemaatregelen nog intact zijn.
 • Een uitgebreide warmtebeeld-rapportage met blowerdoortest is vooral zinvol bij de oplevering van een nieuwe woning of na grondige renovatie om warmtelekken op te sporen en achteraf te laten herstellen.

Een expert ziet wat jij niet ziet

 • Het instellen van een warmtebeeldcamera en interpreteren van infraroodbeelden vereist vakmanschap. Enerzijds zijn de kleurtjes op de warmtefoto niet zomaar één op één te vertalen naar warmteverlies vanuit gevel of dak. Aluminium ziet er bij dezelfde temperatuur op een warmtebeeld bijvoorbeeld heel anders uit dan baksteen. Daarvoor moet gecorrigeerd worden. Anderzijds vergt het vertalen van warmtebeelden naar zinvolle energiebesparende maatregelen de nodige bouwkundige kennis.