t

Oplevering particulier

Oplevering particulier

Als eigenaar van uw nieuwe woning zult u ongetwijfeld de zaken vooraf zorgvuldig tegen elkaar hebben afgewogen om de juiste beslissing te nemen. Inlichtingen zullen zijn ingewonnen en waarnodig deskundige hulp zijn ingeschakeld.

Een van de laatste stappen in deze fase is de oplevering van uw nieuwe woning. Een essentieel facet en te belangrijk om hier zonder meer aan voorbij te gaan. U wilt immers zekerheid of de kwaliteit voldoet aan de gestelde normen en eisen en eveneens de zekerheid of de uitvoering overeenkomstig de technische omschrijving en tekeningen is.

Deze zekerheid en het vaststellen van feiten verkrijgt u door u zich te laten assisteren bij de oplevering van uw woning.

De ervaring leert dat de leek veelal de nodige aandachtspunten signaleert, doch dat deskundigheid ontbreekt om bouwkundige gebreken te herkennen. Afwijkingen of fouten van technische- of constructieve aard zijn dan voor hen niet meer waarneembaar. Hiervoor is specialistische hulp onontbeerlijk.

Het "in huis halen" van een deskundig inspecteur is mede van belang doordat;

  • U een zakelijke overeenkomst met de aannemer bent aangegaan. Indien een aantal gebreken bij de oplevering niet geconstateerd en vastgelegd zijn, zal de aannemer u er zeker op attenderen dat de oplevering door hem is geschied en door u als zodanig is aanvaard. U zal dan dikwijls extra tijd en kosten moeten aanwenden om de gebreken te verhelpen of om verhaal te halen;
  • U verzekert uzelf dat de woning optimaal en nauwkeurig gecontroleerd wordt;
  • Gebreken en zaken die niet aan de orde zijn, worden vastgelegd in het opleveringsrapport, waarnaar u altijd kan verwijzen. De aannemer kan zich hier niet meer aan onttrekken.
  • U later aan de hand van dit rapport kunt controleren of de aannemer de geregistreerde zaken heeft verholpen of uitgevoerd;
  • De deskundige de door hem geconstateerde gebreken op zakelijke wijze kan onderbouwen en weerleggen;
  • U zich vergewist van een extra stuk zekerheid.
  • De keuringen kunnen in overleg na opdracht worden uitgevoerd.

 

Meer diensten